Сапат Жөнүндө

Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемесинин филиалдары бардык облустарда жайгашып, Кыргызстандагы бирден бир комплекстүү билим берүүчү мекеме болуп саналат.  Окуу жайларыбыз 1992-жылдан бери билим алууга бардык шарттарды түзүп, окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн ачууга көмөк көрсөтүп келүүдө.

Мындан сырткары “Сапат” таланттуу окуучуларды колдоо максатында “Жөндөмдүү балдар” программасын ишке ашырууда. Бул программанын алкагында  окуучуларга жана студенттерге окуудагы жетишкендиктери үчүн бюджеттик орундар жана гранттык колдоо көрсөтүлөт.