"Менин Cапатым": Бүтүрүүчүлөрдүн Ийгилик Сырлары

"Менин Сапатым: Ийгиликтин Сырлары" рубрикасында “Сапат” эл аралык билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн ийгиликтери менен бөлүшүп, келечек муундарга кыялдарын жана идеяларын орундатууга мотивация берет.

Дарья Александрова

Семетей Омурагазы Уулу