Пресс Борбор

Эл аралык  "Сапат" билим берүү мекемеси массалык маалымат каражаттары, бийлик бутактары жана коммерциялык эмес мекемелер менен мамиле түзүп кызматташууга өзгөчө маани берет. Коомчулук менен байланыш бөлүмү  Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү  ММКда  эл аралык "Сапат" билим берүү мекемесинин имиджин түзүү жана  аны бренд катары таанытуу, ошондой эле түзүмдөрү жана долбоорлору тууралуу маалымат берүү.

Тапшыруучуларга

 

Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемесине Кыргызстандын ар бир булун бурчунан сапаттуу билим алууну эңсеген окуучулар жана абитуриенттер тапшырышат. Кабыл алуу тартиби Сиз тандаган окуу жайдын түрүнө карата айырмаланып турат.

2017-жылдын 5-апрелинен тартып Республиканын бардык облустарында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемесинин лицейлерине  6-класстын окуучуларын  кабыл алуу сынагы башталат. Аталган сынак 2 баскыч менен жүргүзүлөт.

I баскыч: Сынактын 1-туру тийиштүү шаар жана райондордо уюштурулуп, 6-класстын программасынын негизинде даярдалган суроо китепчесинде 75 суроо берилет, суроолор кыргыз/орус тилдүү класстарга жараша түзүлөт жана төмөндөгү предметтерди камтыйт:

Математика – 40 суроо

Кыргыз тили, Орус тили – 20 суроо

Тарых – 5 суроо

География – 5 суроо

Биология – 5 суроо

Сынак учурунда катышуучу окуучуларга атайын жооп баракчасы таратылып берилет. Сынакта жооп баракчасы карандаш менен толтурулат, өчүргүч (резина) колдонууга уруксат берилет. Сынакта 3 туура эмес жооп 1 туура жоопту жоюп коет.

Биринчи турдун жыйынтыгы менен кабыл алуу комиссиясы тарабынан белгиленген (чектелген балл) баллдан жогору алган окуучулар сынактын экинчи баскычына чакырылат.

II баскыч: Сынактын 2-туруна өткөн окуучулар математика жана логикадан 25 суроодон турган (математика – 15 суроо, логика – 10 суроо) тапшырманы аткарышат. Сынактын жалпы мөөнөтү – 60 мин.

Сынактын биринчи жана экинчи баскычынын жыйынтыгынын орточо баллына жараша окуучу “Сапат” лицейлеринде окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

 

Сапат Жөнүндө

Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемесинин филиалдары бардык облустарда жайгашып, Кыргызстандагы бирден бир комплекстүү билим берүүчү мекеме болуп саналат.  Окуу жайларыбыз 1992-жылдан бери билим алууга бардык шарттарды түзүп, окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн ачууга көмөк көрсөтүп келүүдө.

Мындан сырткары “Сапат” таланттуу окуучуларды колдоо максатында “Жөндөмдүү балдар” программасын ишке ашырууда. Бул программанын алкагында  окуучуларга жана студенттерге окуудагы жетишкендиктери үчүн бюджеттик орундар жана гранттык колдоо көрсөтүлөт.